Algoritmes voor werving en selectie zijn niet altijd inclusief

Het gebruik van software om personeel te vinden en screenen zit in de lift. Dat klinkt mooi, maar er is ook een keerzijde, zegt vrouwenrechtenorganisatie WOMEN, die er recent onderzoek naar deed. Het verkennend onderzoek laat zien dat AI een steeds grotere rol speelt en zal gaan spelen in werving- en selectieprocedures binnen organisaties. Dit brengt zowel risico’s als kansen met zich mee voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. AI biedt kansen in het verminderen van gender bias in werving en selectie en kan bewustwording over bestaande gender bias vergroten. Tegelijkertijd bestaat juist het risico dat gender bias door algoritmes wordt versterkt wat nadelige gevolgen heeft voor vrouwen op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor het rapport AI gender en arbeidsmarkt.