Learning community Universiteit Twente wint onderwijspremie

De Master-insert ‘Shaping Responsible Futures’ van de Universiteit Twente heeft de Nederlandse Hogeronderwijspremie gewonnen. Aan de prijs is een geldbedrag van 1,2 miljoen euro verbonden. Het studieprogramma is een aanvullende mogelijkheid voor masterstudenten, waarin zij buiten hun reguliere opleiding een verdiepend programma in transdisciplinair werken volgen. Het betrekken van studenten met verschillende achtergronden zoals de studie filosofie of technische studies geeft de studenten een hele andere kijk op de opdrachten die de stakeholders aandragen. In zes maanden tijd passeren verschillende thema’s de revue, zoals transdisciplinary ways of working, high-level critical & conceptual thinking, participatory & creative problem solving en future scenario building.

Algoritmes voor werving en selectie zijn niet altijd inclusief

Het gebruik van software om personeel te vinden en screenen zit in de lift. Dat klinkt mooi, maar er is ook een keerzijde, zegt vrouwenrechtenorganisatie WOMEN, die er recent onderzoek naar deed. Het verkennend onderzoek laat zien dat AI een steeds grotere rol speelt en zal gaan spelen in werving- en selectieprocedures binnen organisaties. Dit brengt zowel risico’s als kansen met zich mee voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. AI biedt kansen in het verminderen van gender bias in werving en selectie en kan bewustwording over bestaande gender bias vergroten. Tegelijkertijd bestaat juist het risico dat gender bias door algoritmes wordt versterkt wat nadelige gevolgen heeft voor vrouwen op de arbeidsmarkt.

Continue reading

Radicalisering en polarisatie van jongeren en het onderwijs

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een studie gedaan naar het ontstaan van radicalisering in de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs hierbij. Door beter aan te sluiten bij de identiteitsbehoeften van jongeren kunnen eventuele radicale gedachten worden bijgestuurd naar positieve politieke of maatschappelijke betrokkenheid. Een benadering die tot op heden onderbelicht is gebleven in onderzoek en ook onvoldoende aanwezig in bestaande beleidsstrategieën voor het onderwijs. Uit het onderzoek komt naar voren dat docenten en scholen behoefte hebben aan handvatten voor het herkennen van radicalisering. De beoordeling daarvan is vaak subjectief, waarbij ook allerlei andere gedragskenmerken een rol spelen waarvan docenten soms niet duidelijk hebben of het signalen zijn van radicalisering of van andere problemen die zijn gerelateerd aan de puberteit. 

Continue reading