Ontwikkeling basisscholieren nog steeds deels vertraagd

Leerlingen op de basisscholen lopen in sommige vakken nog steeds flink achter als gevolg van de coronacrisis. Bij spelling en rekenen-wiskunde hebben kinderen in alle leerjaren (groep 3 tot en met 7) een gemiddelde vertraging van zo’n tien weken in de leergroei opgelopen, zeggen wetenschappers uit Maastricht. Dit komt naar voren in de onderzoeksresultaten van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Klik hier voor de factsheet Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.