Krimp zou een andere kijk op zijinstroom moeten opleveren

De jarenlang voorspelde krimp van het hbo is in sommige regio’s pijnlijk voelbaar. Vanwege een te geringe instroom zien instellingen zich genoopt opleidingen te schrappen. Pijnlijk, omdat bedrijven en maatschappelijke opgaven schreeuwen om personeel. Bijvoorbeeld de problematiek rondom het klimaat. Het opvangen van de impact daarvan is een volledig civieltechnisch vraagstuk. Terwijl net deze opleidingen dreigen te verdwijnen. Daarnaast zien we ook dat organisaties nog steeds vastblijven houden aan diploma’s, waardoor zijinstromers geen kansen krijgen. Nog teveel bedrijven durven het niet aan om talentvolle mensen aan te nemen die ze zelf nog moeten opleiden.

Klik hier voor het artikel over krimp in ScienceGuide