Zorgsector valt terug in oude structuur en systemen

Het aantal vacatures in de zorg is in één jaar tijd met maar liefst 43 procent toegenomen. Dat is opmerkelijk omdat in de corona-crisis het aantal werknemers met maar liefst achttien procent groeide. Geen enkele sector en beroepsgroep in de moderne arbeidsmarktgeschiedenis heeft zo’n flexibiliteit, transformatiebereidheid, creativiteit en innovativiteit laten zien als de zorg tijdens de eerste twaalf maanden van de corona-crisis. Het onmogelijke werd mogelijk gemaakt. Alle vormen van instroom die voorheen niet mogelijk waren, waren dat in één keer wel. Productiviteit kon sterk stijgen, en rigide protocollen werden geparkeerd zonder dat de veiligheid en het algehele welzijn in gevaar kwam. Inmiddels is de absolute crisis gaan liggen en is de zorg terug in het ‘oude’ normaal. Zaken die een jaar geleden nog konden, kunnen niet meer. De rek is eruit en er wordt teruggevallen op de oude structuur, planning, systemen, protocollen en registers. Ofschoon eigenlijk niemand meer blij was met de oude structuren, lijkt de sector terug naar af.

Klik hier voor het rapport het rapport arbeidsmarkt zorg in cijfers