Trage kabinetsformatie schadelijk voor hbo en arbeidsmarkt

De trage kabinetsformatie leidt tot grotere knelpunten in het hbo en schaadt de arbeidsmarkt. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om meer hoger opgeleide professionals. Tegelijkertijd kunnen de oplopende tekorten aan verpleegkundigen, leraren, ict’ers en engineers niet alleen met nieuwe afgestudeerden worden opgevangen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We missen urgentie bij de formatie van een nieuw kabinet. Er zijn nu extra investeringen nodig in het om- en bijscholen van werknemers in sectoren waar banen verdwijnen. Ons plan voor een week scholing per jaar als basisrecht voor iedereen ligt bijvoorbeeld klaar om te worden uitgevoerd.”

Klik hier voor het rapport ‘Een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen’