Waardengericht digitaliseren in het onderwijs

Wat zijn de belangrijkste waarden in het onderwijs? Hoe kunnen schoolbesturen ervoor zorgen dat deze waarden in de digitalisering voorop staan? Dat is waar het om draait in het Jaarplan 2022 van Kennisnet: Waardengericht digitaliseren. Digitalisering is aan de orde van de dag in het onderwijs. In het gebruik van digitale toepassingen, maar ook en vooral omdat leerlingen en studenten toegerust moeten worden om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Door corona werd les op afstand een noodzaak en is de digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Digitalisering in het onderwijs valt niet meer te ontkennen.

Klik hier voor het het jaarplan 2022: Waardengericht digitaliseren