Beroepsonderwijs van de toekomst is samen leren

Toekomstgericht leren in het beroepsonderwijs is samen leren. Het Friesland College maakt hierin mooie stappen, staat in een casestudy die onlangs verscheen. Het beroepsonderwijs (in de zorg) staat voor de uitdaging om zorgprofessionals van de toekomst op te leiden, die hun vak verstaan en wendbaar zijn. Het denken in vastomlijnde opleidingen met vaste, collectieve begin- en eindpunten, verschuift naar meer gepersonaliseerde leer- en ontwikkeltrajecten. Naar hybride omgevingen, waar iedereen leert: studenten, werkenden die zich verder ontwikkelen of voor een andere sector kiezen, maar ook de (werkplek)begeleiders en docenten.

Klik hier voor het het jaarplan 2022: Waardengericht digitaliseren