We moeten ook in vaardigheden en talenten gaan denken

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Denk aan technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en artificial intelligence (AI), maar ook de energietransitie, de klimaatcrisis en de covid-19-pandemie. Ondertussen schut de Nederlandse arbeidsmarkt op zijn grondvesten. Er zijn legio initiatieven om mensen van werk naar werk te geleiden. Maar er wordt nog teveel in diploma’s en competenties gedacht. Het resultaat is een enorme mismatch tussen vraag en aanbod. Dit compliceert het oplossen van de maatschappelijke opgaven. Willen we tot toekomstbestendige oplossingen voor de arbeidsmarkt komen, dan moeten we naast diploma’s ook gaan denken in vaardigheden en talenten van mensen.