Geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs

Het onderwijs werd door corona overvallen door een verplichte overstap naar afstandsonderwijs. Omdat de omschakeling zo plotseling kwam, wordt er ook wel gesproken van emergency remote teaching. Desondanks hebben scholen veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is en wat ervoor nodig is om ook in de toekomst online en offline onderwijs te blijven combineren. Op basis van negen onderwerpen heeft Kennisnet geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs op een rij gezet. In de geleerde lessen is nagegaan wat voor effect de schoolsluiting heeft gehad en hoe scholen zich kunnen voorbereiden op de toekomst.