Zonder leven lang ontwikkelen blijven innovaties op plank liggen

Voor brede maatschappelijke transities op het gebied van bijvoorbeeld de zorg of energie is het noodzakelijk dat bedrijven en publieke partijen samenwerken. Daarom worden steeds meer publiek-private samenwerkingsverbanden (pps’en) opgezet waarin kennisinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar aan innovatie werken. Het is echter lastig om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven duurzaam met elkaar te verbinden. Onderwijs moet volgens de Topsectoren niet alleen gericht zijn op leren, maar leven lang ontwikkeling gaan ondersteunen. Op de grens van onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven, oftewel leren, werken en innoveren, gaat de innovatie plaatsvinden. Twee doelstellingen zijn hierbij cruciaal: het ondersteunen van het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking én het ondersteunen van het innovatievermogen van bedrijven.