Leerlingen worden medeverantwoordelijk voor hun ontwikkeltraject

Het Hanze College (vmbo) in Oosterhout werkt vanaf komend schooljaar met een vernieuwd onderwijsprogramma. De eerstejaars leerlingen starten ermee. Zij krijgen meer keuzevrijheid en daarmee de kans lesstof op te pakken waar zij zelf aan toe zijn. Het bestaande programma wordt afgebouwd. Het nieuwe programma wordt stapsgewijs ingevoerd. Na het eerste jaar schuift het steeds een jaar op. In het nieuwe programma is maatwerk het uitgangspunt, waarbij leerlingen intensief worden gecoacht en begeleid. De onderwijsvernieuwing is door de docenten van het Hanze College grotendeels zelf ontwikkeld. “Het sluit aan bij hoe wij vinden dat jongeren het best worden voorbereid op de toekomst”, zegt rector Nynke Gerritsma in BN De Stem.