Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Met het vierjarig Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT kunnen universiteiten en hogescholen substantiële stappen zetten op het gebied van digitalisering. Het Versnellingsplan is een initiatief van Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. Het plan is gebaseerd op drie gedeelde ambities: aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, flexibilisering van het onderwijs en slimmer en beter leren met technologie. Hierbij worden acht versnellingszones onderscheiden waarbinnen 39 universiteiten en hogescholen samenwerken.