Studenten geven steden maatschappelijke en economische boost

De toename van het aantal studenten in Nederland vraagt om meer huisvesting voor deze groep. Bij de bouw of ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting zijn buurtbewoners niet altijd enthousiast over de komst van studenten in de buurt. Wonen ze er eenmaal, dan wil de buurt de studenten liever niet meer kwijt. De positieve impact van studenten in de buurt wordt over het algemeen minder belicht dan de negatieve kanten. Kences heeft het Verwey-Jonker Instituut en NEO Observatory gevraagd om onderzoek te doen naar de maatschappelijke en economische meerwaarde van studenten.