Actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’

De sectororganisaties in het onderwijs hebben het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs: een aantrekkelijk perspectief’ opgesteld. Om goed onderwijspersoneel aan te trekken en te behouden is het van belang om de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te vergroten. Dit vraagt om een duurzame en structurele aanpak. De sectorraden zetten in het actieplan stevig in op het concept ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’. Bij deze manier van opleiden vindt intensieve samenwerking plaats tussen lerarenopleidingen en scholen op het gebied van opleiden en professionaliseren van studenten en startende leraren.