Tijd voor focus in het basisonderwijs

Breng meer focus aan in de werkzaamheden van leraren én investeer in meer handen in en om de klas. Dat adviseert de Onderwijsraad in het advies Tijd voor focus. De raad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren liggen. Daardoor komen leraren basisonderwijs niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Het advies is het idee los te laten dat één leraar alle activiteiten voor een groep moet verzorgen. Het gemiddelde aantal lesuren van leraren moet ook omlaag. De vrijgekomen tijd kunnen leraren besteden aan het ontwikkelen van onderwijs. Dit betekent dat er per saldo meer mensen nodig zijn in en om de klas. Dit vraagt om extra geld vanuit de rijksoverheid. De raad adviseert de rijksbekostiging structureel te verhogen, zodat scholen meer mensen kunnen aantrekken.