Onderwijs mag geen knelpunt worden voor economie

De kwaliteit van het primair en voortgezet (funderend) onderwijs staat onder druk, zo stelt een ambtelijke verkenning. In vergelijking met andere landen worden de resultaten van leerlingen in het po en vo geleidelijk minder. In het mbo en hbo blijft de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt een aandachtspunt. De meeste jongeren vinden een plaats op de arbeidsmarkt, maar voor bepaalde kwetsbare leerlingen en studenten zijn de arbeidsmarktkansen beperkt. De genoemde knelpunten worden verergerd door de maatregelen die noodzakelijk waren om de coronacrisis te bestrijden. Het sluiten van de scholen heeft voor een grote groep gezorgd voor een aanzienlijke leervertraging. Tegelijkertijd zijn door de coronacrisis (digitale) innovaties binnen het onderwijs versneld, bijvoorbeeld het aanbieden van onderwijs op afstand. Daarbij blijkt wel dat de kansen die digitalisering biedt voor de kwaliteit van het onderwijs nog onvoldoende worden benut.