Videobellen wordt in 2021 slimmer!

Het videobellen heeft afgelopen jaar als gevolg van het uitbreken van het Coronavirus een enorme vlucht genomen. Niet alleen in gebruikersaantallen maar ook in geboden functionaliteiten. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het toepassen van Artificial Intelligence (hierna af te korten tot AI).
 

Rat race is volop gaande

Microsoft, Google, Cisco en ZOOM: de grootste spelers op dit moment die met een rat-race bezig zijn op het gebied van videobellen. Cisco en ZOOM liepen tot voor kort ruim voor met hun beeldkwaliteit, het feit dat zij break-out rooms ondersteunden en grote aantallen deelnemers tegelijkertijd konden laten zien. Inmiddels hebben Microsoft en Google de achterstand grotendeels ingehaald. Beiden bieden break-out rooms, je kunt tot 50 deelnemers tegelijkertijd in beeld krijgen en er wordt continue gewerkt aan de verbetering van de beeldkwaliteit. Natuurlijk blijven er verschillen, maar de omgevingen groeien steeds meer naar elkaar toe. Iedereen houdt elkaar scherp in de gaten en werkt hard aan de ontwikkeling van de eigen omgeving.
 

AI wordt belangrijke ontwikkeling voor 2021

AI: Google had het al een tijdje in die zin dat binnen Google Meet met behulp van AI achtergrondgeluiden worden onderdrukt, afhankelijk van de beschikbare bandbreedte de resolutie wordt aangepast en bijvoorbeeld realtime ondertiteling van een sessie in het Engels mogelijk is. Maar Cisco gaat nu een stapje verder. Door de inzet van AI binnen Webex is realtime vertaling in (in eerste instantie) 15 talen beschikbaar en worden gebaren herkend. Om aan te geven dat je iets een goed idee vindt hoef je daardoor niet meer op een toets te drukken maar steek je gewoon je duim op. En als je iets wilt zeggen steek je je hand op. Ook is het mogelijk om automatisch notulen te laten maken.
 

Waar stopt het?

Ongetwijfeld volgen de andere partijen in de loop van 2021 met vergelijkbare toepassingen. De vraag is of alle ontwikkelingen even gewenst zijn. Cisco biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om rapportages uit te draaien waaruit blijkt in welke mate de diverse functionaliteiten worden gebruikt door medewerkers. Positief geredeneerd biedt dit de mogelijkheid om gerichte trainingen te organiseren om het gebruik van een bepaalde omgeving te verbeteren. Negatief geredeneerd bieden dezelfde analysetools werkgevers de mogelijkheid om thuiswerkers in de gaten te houden. Microsoft heeft om die reden vorige maand bijvoorbeeld Microsoft 365 Productivity uit de lucht gehaald. Dit is waarschijnlijk de reden dat Cisco deze functionaliteit niet zo breed uitmeet, terwijl deze wel aanwezig is.
Auteur: Bert van de Bovenkamp