De tweede golf is een feit

Voor het PO en VO is weer een nieuwe fase aangebroken in de Corona crisis. Nadat leerlingen en leerkrachten/docenten eerst allemaal naar huis moesten, vervolgens in het PO klassen een deel van de week naar scholen kwamen en uiteindelijk de scholen zowel in het PO als het VO weer volledig open gingen, zien we nu een tweetal ontwikkelingen als gevolg van de opleving van het virus:

  • ten eerste ontstaat er een tekort aan leerkrachten/docenten en invalkrachten waardoor afgelopen week op veel scholen alweer groepen naar huis zijn gestuurd;

  • ten tweede worden scholen geconfronteerd met steeds grotere groepen leerlingen die thuis in quarantaine zitten.

Het wordt waarschijnlijk alleen maar erger

Aangezien leerlingen voor de zomer in veel gevallen al een grotere of kleinere leerachterstand hadden opgelopen denken scholen nu hard na over oplossingen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen toch les krijgen en er geen groepen naar huis gestuurd hoeven te worden. Leerlingen hebben immers al lang genoeg thuis gezeten en zijn in de meeste gevallen blij dat ze eindelijk weer naar school mogen. En het verder oplopen van leerachterstanden moet ten koste van alles worden voorkomen.

Nu onderwijspersoneel voorrang krijgt bij de teststraten zal de nood wellicht enigszins verlicht worden. Aan de andere kant staat de herfst voor de deur. De verwachting is dan ook dat de hiervoor geschetste problematiek de komende tijd alleen maar verder oploopt.

Oplossingsrichtingen

Zoals gezegd wordt op veel scholen al hard nagedacht over oplossingen. Of men is ingehaald door de tijd en heeft al moeten schakelen.

  • De eerste voorbeelden zijn er al van scholen waar een leerkracht of docent die zit te wachten op een uitslag van een Corona test vanuit huis instructie geeft aan leerlingen die op school aanwezig zijn. De orde in de desbetreffende klas wordt bewaakt door een klasse-assistent, stagiaire of een leerkracht/docent uit een naastgelegen klaslokaal.

  • Andersom zijn er ook de voorbeelden van leerlingen die op afstand de lessen volgen. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van de hulpmiddelen die ook eerder in de Corona crisis hun nut hebben bewezen (Google Meet, Teams en in mindere mate Zoom).

  • Maar er wordt ook nagedacht over nieuwe varianten zoals een vier dagen model, zodat groepen leerlingen afwisselend een dag in de week vrij hebben en het tekort aan leerkrachten, docenten en invallers deels kan worden opgeheven.

  • Tenslotte wordt er inmiddels ook geëxperimenteerd met weer nieuwe technologieën. Zo experiment basisschool het Panorama in Arnhem met een 360 graden microfoon in de klas. En zowel in Arnhem als Zoetermeer wordt serieus naar de mogelijkheden gekeken om 360 graden camera’s zoals de Meeting Owl en de Kandao Meeting 360 graden conferencing camera in te zetten.Mooie nieuwe mogelijkheden die gezien de prijs wellicht nog niet grootschalig ingezet kunnen worden (goedkoopste variant kost Eur 750,-) maar wellicht een deel van de nood kunnen ledigen. Technologieën die volgens sommigen ook weer nieuwe vraagstukken oproepen. Want wat als je een 360 graden camera inzet, een leerkracht een leerling in de klas tot de orde roept, dit gefilmd wordt en vervolgens zonder enige context via social media gedeeld wordt? Tsja, denk ik dan: heb je dat vraagstuk sowieso niet wanneer je met Google Meet, Teams of welke vergelijkbare toepassing dan ook werkt?

Spannende tijden

Hoe dan ook: het worden/zijn weer spannende tijden. Ik hoop echt dat we met elkaar de vraagstukken die zich nu voordoen kunnen tackelen. Zodat de scholen open kunnen blijven en er gewoon onderwijs gegeven kan worden. Mijn grootste angstbeeld is namelijk dat kinderen weer weken, zo niet maanden, lang thuis komen te zitten.

 

Auteur: Bert van de Bovenkamp