‘Bied elk kind een rijke schooldag’

Het bericht dat een kwart van de 15-jarigen in Nederland ‘functioneel analfabeet’ is, maakte D66 zo aan het schrikken dat de partij een heel nieuwe onderwijsvisie heeft gelanceerd. Alle leerlingen van 0 tot 18 moeten kans maken op het beste onderwijs. Ze gaan eerst vier dagen per week met elkaar naar de gratis kinderopvang. Vanaf het vierde jaar krijgt ieder kind een complete schooldag aangeboden, met onderwijs, sport, muziek, cultuur, opvang en huiswerkbegeleiding, inclusief warme lunch. Het plan ‘Een betere basis, een betere toekomst’ moet de tweedeling in de samenleving via het onderwijs bestrijden. “Voor veel kinderen is thuis niet de beste omgeving”, zegt onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, zelf oud-leraar in de Volkskrant. “Met een rijke schooldag voor iedereen voorkom je dat kinderen al vroeg achterop raken en dat die achterstand alleen maar groter wordt.”

 

Potentieel hybride docent wordt onvoldoende benut

Hybride docenten balanceren tussen twee banen. Als het werk te veel van ze vraagt, neigen ze ernaar één van de twee banen op te zeggen. Helaas delft het onderwijs dan vaak het onderspit. Scholen herkennen de unieke waarde van hybride docenten, maar benutten die onvoldoende. Het onderzoek “Wie zijn de leraren van morgen?”, in 2018 uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie, laat zien dat daar een enorm onbenut potentieel ligt: veertig procent van de beroepsbevolking is geïnteresseerd in een baan in het onderwijs. Daarnaast laat een onderzoek naar de werkbeleving van hybride docenten (Thunnissen en Van Rijn, 2019) zien dat juist de combinatie van twee banen de uitdaging biedt die sommige docenten in het onderwijs misten. Door het combineren van banen krijgen zij de gelegenheid hun talenten verder te ontwikkelen en te benutten. Zou die niet geboden worden, dan is de kans groot dat zij het onderwijs verlaten.