Naar school, vakmanschap en afstandsonderwijs

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen, in kleinere groepen, ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. Voor de gedeeltelijke opstart maakten de PO-Raad, het Lerarencollectief en ResearchED Nederland een interessant reeks met video’s. De heropening staat centraal in deze video’s. Onder de noemer ‘Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs’ worden onder andere tips geboden voor kleuteronderwijs, doelen kiezen voor rekenen en taal, blended learning en hoe om te gaan met de emotionele kant van de heropening.