Naar school, vakmanschap en afstandsonderwijs

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen, in kleinere groepen, ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. Voor de gedeeltelijke opstart maakten de PO-Raad, het Lerarencollectief en ResearchED Nederland een interessant reeks met video’s. De heropening staat centraal in deze video’s. Onder de noemer ‘Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs’ worden onder andere tips geboden voor kleuteronderwijs, doelen kiezen voor rekenen en taal, blended learning en hoe om te gaan met de emotionele kant van de heropening.

Meer scholen voldoen niet aan eisen basiskwaliteit

Het aantal scholen dat niet voldoet aan de wettelijke eisen van de basiskwaliteit is toegenomen. Dat staat in het rapport ‘De staat van het onderwijs 2020’. Op 1 januari 2020 scoorde ruim 2 procent van de scholen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs onvoldoende of zeer zwak. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor meer dan 2,5 procent. Op zeer zwakke scholen is volgende onderzoekers sprake van onvoldoende resultaten en cruciale tekortkomingen in het onderwijsleerproces of schoolklimaat. Daarnaast laat het rapport zien dat de schoolverschillen onveranderd groot zijn gebleven sinds 2017, toen de Inspectie dit probleem al aankaartte. Scholen met leerlingen met een relatief gunstige achtergrond halen meestal hogere resultaten dan scholen met veel kwetsbare leerlingen.

Arbeidsmarkt, technologie en vakmanschap

In deze tijd waarin virtueel werken eerder de regel dan de uitzondering is, delen wij graag ons corporatie magazine Rijnconsult Business Review digitaal met jullie. Het centrale thema van het magazine is regionaal samenwerken. Een thema waarin we deze weken veel nieuwe ervaringen opdoen. Vanuit Rijnconsult Onderwijs schreven we een artikel over de arbeidsmarkt, de technologische ontwikkelingen en de nieuwe eisen die gesteld worden aan vakmanschap. In Noord-Brabant wordt voor dit urgente personeelsvraagstuk regionale samenwerking geïnitieerd. Er is behoefte aan innovatieve oplossingen.