Aan creativiteit geen gebrek

Een klacht die ik de afgelopen jaren veel heb gehoord in het onderwijs is dat leerkrachten te weinig verantwoordelijkheid hebben waardoor er o.a. te weinig een beroep wordt gedaan op hun creativiteit. Iets wat zij in principe wel geacht worden ruimschoots in huis te hebben. Welnu, de afgelopen weken hebben zij allemaal hun hart kunnen ophalen. En wat is er een creativiteit vrij gekomen!

Fase 1

Eerst was er de uitdaging om het Leren op Afstand vorm te geven. Iets wat door de meeste leerkrachten met verve is opgepakt. De curve voor wat betreft het aantal IC-patiënten had de vorm van een hockey-stick maar hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de IT-vaardigheden van leerkrachten. Natuurlijk, er zijn scholen die het Leren op Afstand op school hebben vormgegeven door kinderen op maandag huiswerk mee te geven, dit een week later in te nemen om te corrigeren en weer nieuw huiswerk mee te geven. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van scholen waar in eerste instantie voor de bovenbouw en later ook voor de onderbouw complete virtuele klassen zijn ingericht.

Fase 2

Net toen de meesten hun draai hadden gevonden kwam het kabinet met de boodschap dat de scholen in het PO weer voor 50% open gaan en het SBO en SO helemaal. Voor het PO levert dit de vraag op hoe invulling te geven aan 50% les op school en 50% Leren op Afstand. Welke dagen laat je kinderen dan naar school komen? Hoe zorg je dat de kinderen uit één gezin op dezelfde dagen naar school gaan zodat de ouders thuis echt even door kunnen werken? Geef je vervolgens op school alleen instructie en laat je kinderen thuis de verwerking doen? Of doe je op school en thuis instructie en verwerking? Splits je een groepen op in tweeën of laat je hele groepen naar school komen en maak je bijvoorbeeld een onderscheid in dagen voor de onderbouw en dagen voor de bovenbouw. En hoe combineer je e.e.a. met de noodopvang?Zomaar wat vragen waar teams zich de afgelopen dagen het hoofd over hebben gebogen.
Inmiddels hebben de meeste scholen hun aanpak wel klaar. En met de nodige creativiteit zijn er weer allerlei varianten bedacht. Ook varianten die niet helemaal conform de protocollen van de PO-raad en consorten zijn. Maar ja, een beetje creatieve personen durven natuurlijk ook buíten de lijntjes te kleuren. Zo sprak ik vorige week iemand van een school waar ze leerlingen een aantal dagen per week slechts een paar uurtjes per dag naar school laten komen voor instructie en het beantwoorden van vragen en de leerlingen de rest van de week op afstand leren. Net als de afgelopen weken. Achterliggende gedachte hierbij is dat de school wil dat de kinderen gewend blijven aan het leren op afstand omdat men verwacht dat er nog wel een keer of vijf een lock down komt.

Fase 3

Het kabinet speculeert erop dat de scholen in het PO in navolging van het SBO en SO per 1 juni weer volledig open gaan. In principe zou iedereen dan weer terug kunnen naar de oude routines. Ware het niet dat er rekening mee moet worden gehouden dat ouders wellicht hun kinderen willen thuishouden of leerkrachten die tot de kwetsbare groepen behoren niet voor de groep willen staan. Dan moeten er opnieuw oplossingen worden bedacht.

Nu eerst vakantie

Of fase 3 de laatste is, is nog maar de vraag. Als de school waar ik het net over had gelijk heeft zal er nog regelmatig moeten worden geschakeld. Waarbij niet alleen een beroep wordt gedaan op de creativiteit van teams maar ook op de flexibiliteit. Hopelijk rust iedereen een beetje uit tijdens de meivakantie zodat iedereen de veerkracht heeft die de komende tijd nodig is.

Auteur: Bert van de Bovenkamp