OCW publiceert servicedocument VO-eindexamens

Het ministerie van OCW heeft een zogenaamd servicedocument gepubliceerd met de belangrijkste (voor nu bekende) informatie rondom het schrappen van het centraal eindexamen dit schooljaar. Het document zal worden aangevuld wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Om scholen in de tussentijd al zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden, is de informatie die nu al bekend is gebundeld in het servicedocument. Het document is bedoeld voor vo-, vso- en vavo-scholen.