Grote in inzet ICT tussen leraren

Leraren verwachten de komende vijf jaar bijna 50 procent meer ict in te zetten in hun werk. Er zijn grote verschillen te zien in de manier waarop dit momenteel gebeurt, en hoe ze ict verwachten in te zetten in de toekomst. Dit leidt tot verschillende ontwikkelbehoeftes en vergt een nauwkeurige aanpak om leraren daarbij te helpen. Zo blijkt uit de eerste resultaten van de monitor ICT-bekwaamheid leraren in het primair onderwijs.