Les geven op afstand als antwoord op Covid 19

Het kabinet heeft gisteren besloten dat de scholen voorlopig open blijven. Echter, er zitten al heel wat leerlingen thuis met corona-verschijnselen, de meeste schoolleiders verwachten dat ze komende week sowieso groepen leerlingen naar huis moeten sturen omdat steeds meer leerkrachten/docenten ziek worden en de vervangingspools zijn opgedroogd, en er wordt serieus rekening mee gehouden dat de overheid in de loop van volgende week alsnog het besluit neemt de scholen te sluiten. Er wordt dan ook op veel plekken al volop gas gegeven om het lesgeven op afstand vorm te geven. De examens en de eindtoetsen zitten er immers ook aan te komen.

Oplossingsrichtingen
Veel scholen werken natuurlijk al met Office 365 of Google for Education. Beide omgevingen bieden voldoende mogelijkheden om het lesgeven op afstand vorm te geven. Via Teams of Google Classroom kunnen opdrachten worden klaargezet voor leerlingen. Daarnaast omvatten beide omgevingen oplossingen voor videogesprekken en streaming, zodat er ook desgewenst ook online instructie gegeven kan worden. Op De Confetti, een school die onderdeel is van Stichting Florēs Onderwijs waar ik al enige tijd actief voor ben, is er vandaag proef gedraaid met de bovenbouw zodat de leerkrachten en leerlingen zijn voorbereid. Gisteren hebben we op stichtingsniveau ook al voorbereidingen getroffen om leerlingen desnoods een chromebook in bruikleen te geven voor het geval het lesgeven op afstand een feit wordt en leerlingen thuis geen device beschikbaar hebben.

Voordeel van een webbased strategie
Het voordeel wat een school als De Confetti (net als alle ander scholen binnen de stichting Florēs Onderwijs ) heeft is dat haar hele digitale leer- en werkomgeving webbased is. De omgeving is ingericht om tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken mogelijk te maken. En doordat Google deze week heeft aangegeven dat voor Hangouts de voorwaarden van de Google for Education omgeving van toepassing zijn kunnen nu ook leerlingen hiermee werken zonder dat de privacy in het geding is. Leerlingen en leerkrachten hebben zodoende op een willekeurig apparaat alle vereiste functionaliteiten inclusief de educatieve toepassingen beschikbaar. Scholen die dat willen kunnen dus, mocht de school alsnog dicht moeten, actief met hun leerlingen aan de slag. Voorwaarde daarbij is uiteraard wel dat de leerkrachten weten hoe de diverse toepassingen die nodig zijn voor de communicatie met de leerlingen werken. Bij De Confetti is dat in ieder geval zo.

Leveranciers bieden helpende hand, echter …..
Voor scholen die minder ver zijn met het tijd-en plaats-onafhankelijk werken wordt het een stuk lastiger wanneer onverhoopt de scholen volgende week dicht moeten. Leveranciers proberen hen op allerlei manieren tegemoet te komen. Zo kan het komende half jaar gratis gebruik worden gemaakt van Office 365. Google heeft zoals hiervoor aangegeven Hangouts tijdelijk gevoegd aan de Google for Education suite (waardoor andere voorwaarden van toepassing zijn). Echter, het gaat natuurlijk nooit lukken om binnen een week dergelijke omgevingen in te richten en de medewerkers er ook nog eens mee te leren werken.

Bij een heel aantal scholen zal dus een groot beroep worden gedaan op de creativiteit van de leerkrachten en docenten. Of men moet zich erbij neerleggen dat niet alle leerlingen meer les kunnen krijgen en prioriteit geven aan de eindexamenkandidaten respectievelijk de groep 8′ ers.

Aanvulling per 15 maart: de ontwikkelingen gaan hard. Inmiddels heeft Basispoort het voor leerlingen mogelijk gemaakt om vanuit huis in te loggen. Dit betekent dat veel methodegebonden software vanuit huis gebruikt kan worden.
Partijen als Gynzy, Snappet en Squla stellen hun software gratis ter beschikking. Natuurlijk kun je dergelijk software niet zomaar inzetten als je er nog nooit mee hebt gewerkt. Waar ik het hiervoor nog had over een aantal dagen voorbereidingstijd lijkt het er op het moment van schrijven op dat er nog maar een halve dag voorbereidingstijd is.

Auteur: Bert van de Bovenkamp