Zet teamleiders (nog) meer in hun kracht!

In het beroepsonderwijs is sprake van een fundamentele verandering van inrichting en sturing. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van sturing, waarbij de afstand tussen beleid en uitvoering minder groot is. In plaats van hiërarchische organisatievormen wordt in toenemende mate in netwerken gedacht en gewerkt. De ultieme reden voor deze nieuwe vorm van inrichting en sturing is het beroepsonderwijs beter en innovatiever te maken. Dat vraagt om nieuw leiderschap en goede teamleiders. De teamleiders in het mbo zijn immers de spil tussen beleid en uitvoering. Persoonlijk leiderschap is daarbij cruciaal. Wij als Rijnconsult Onderwijs geloven in het nieuwe leiderschap en hebben voor de teamleiders in het mbo een leergang ontwikkeld. De leergang ‘Teamleider+’ondersteunt teamleiders om hen (nog) meer in hun kracht te zetten met als uiteindelijk doel hun teams in de context van de gehele organisatie krachtiger en volwassener te maken.

De trekker van leergang Teamleider+ is geassocieerd partner, drs. Henny Morshuis. Hij zal in samenwerking met collega’s en gastdocenten de leergang verzorgen. Vanuit zijn achtergrond en ruime ervaring als organisatieadviseur, bestuurder en toezichthouder in voornamelijk organisaties met professionals (met focus op onderwijs) is hij in staat mensen en organisaties verder te brengen bij het realiseren van integrale en complexe veranderingen.

Samenhangend geheel

Teamleider+ draagt ertoe bij de processturing van de teamleiders te versterken, bij processen in teams, bij curriculumontwikkeling, bij toetsing en examinering en bij kwaliteitsontwikkeling. Tevens zullen de deelnemers leren kijken en handelen vanuit verschillende perspectieven op het teamleiderschap, zoals onderwijs, innovatie, organisatieontwikkeling, personeelsbeleid, leven lang ontwikkelen, bedrijfsvoering, digitalisering en ict. Niet als optelsom, maar als een samenhangend geheel om de processturing te verrijken en te professionaliseren.

Programma

Teamleider+ is een inhoudelijk sterke en inspirerende leergang specifiek voor mbo-teamleiders. Het programma is gebaseerd op eigen leervragen van de deelnemers en op vraagstukken uit de eigen praktijk. De docenten kennen het mbo als geen ander. De leergang duurt een half jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

> Vijf fysieke conferenties van vijf dagdelen. De 3 rode draden door de vijf conferenties zijn: persoonlijk leiderschap, eigen vraagstukken aanpakken en kennis- en vaardigheden over bovenvermelde thema’s.
> Intervisiebijeenkomsten (leren van en met elkaar).
> (E-)coaching (persoonlijk leren).
> Online leren.

Leren in de praktijk

Relevante vraagstukken uit de praktijk kunnen in de leergang worden ingebracht. Hiervoor is er voorafgaand aan de leergang een telefonische intake. Onder het motto ‘Gaan voor het doordachte resultaat door intelligent en creatief om te gaan met het proces’ maken we van een teamleider een teamleider+ en komen teams in hun kracht!

Investering

Van de teamleiders wordt gevraagd om tijd te investeren (aanwezigheid vijf conferenties, deelname aan intervisiegroep, e-coaching en zelfstudie). Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze goede leervragen hebben en motivatie om te leren. Van de instelling vragen we de kosten van € 6.500,- per deelnemer (excl. BTW en verblijfkosten) te dragen en ruimte te bieden deel te kunnen nemen aan de leergang.

Deelnemen

De leergang start bij voldoende inschrijving weer in 2020. Stuur een mail naar contact@rijnconsultonderwijs.nl en u ontvangt een inschrijvingsformulier. Ook voor eventuele vragen kunt u gebruik maken van dit mailadres. Plaatsing geschiedt op basis van moment van inschrijving. Aan het einde van de leergang ontvangt u een Certificaat van deelname met aantal contacturen.

Rijnconsult Onderwijs

Rijnconsult Onderwijs is in 2014 ontstaan vanuit het organisatieadviesbureau Rijnconsult. Het team bestaat uit ruim dertig professionals waarvan een deel zelfs nog werkzaam is in het onderwijs. Deze voeling met de dagelijkse onderwijspraktijk maakt ons uniek. Het team vult elkaar naadloos aan in complexe vraagstukken die dagelijks vanuit onderwijs op ons afkomen. Tevens gebruiken we inzichten uit andere markten waarin Rijnconsult actief is. Met hart voor onderwijs willen we onderwijs graag nog beter én mooier maken!