Is het onderwijs aan het verpieteren?

Als we de berichten in de kranten van de afgelopen dagen mogen geloven is het niet best met ons Nederlandse onderwijs. De Onderwijsinspectie ontdekte in 2018 dat het onderwijs al twintig jaar achteruit gaat. Dit terwijl in 2009 unaniem door de Tweede Kamer de motie-Hamer werd aangenomen waarin werd vastgelegd dat in 2020 het onderwijs in Nederland ‘tot de mondiale top-5 moest behoren’. De ‘motie Hamer’ bleek géén toverformule voor het onderwij, maar heeft volgens de inspectie geleid tot hyperindividualisering en versnippering en verzwakking van het onderwijsstelsel. Het resultaat is dat nu 31 procent van de leerlingen op middelbare scholen bijles of huiswerkbegeleiding inkoopt. En er zijn meer dan 500 bureaus voor scriptiehulp in het hoger onderwijs. Die verdienen aan het opkalefateren van scripties van studenten die niet kunnen schrijven, maar wel de koopkracht hebben om de privileges van hoger opgeleiden aan te schaffen.