Sectorraden presenteren advies ‘Slimme Verbindingen’

Kennis uit onderzoek helpt bij innovatie en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar hoe zorgen we voor een optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek? En hoe lossen we knelpunten op die het ontwikkelen en delen van kennis in de weg staan? In dit kader hebben de vijf sectorraden het advies ‘Slimme Verbindingen’ aan minister Van Engelshoven en minister Slob (Onderwijs) gepresenteerd. Het advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. Deze agenda is eerder dit jaar door de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU gelanceerd.