In onderwijs gaat nog steeds teveel lestijd verloren

Leerkrachten verliezen veel effectieve lestijd en pesten is een groot probleem. Dat leert het derde internationale OESO-onderzoek naar bevindingen van leerkrachten op de werkvloer. De Teaching and Learning International Survey (TALIS)-bevraging peilt leerkrachten naar hun tijdsgebruik in de klas. Concreet wordt hen gevraagd hoeveel procent van de tijd ze gebruiken voor administratieve taken (rond de 10 procent), discipline houden in de klas (rond de 15 procent) en het feitelijke lesgeven en leren (rond de 75 procent). Er gaat teveel lestijd verloren, zo constateren de onderzoekers. In Nederland is het tijdverlies nog groter en wordt zelfs maar 71 procent van de tijd daadwerkelijk lesgegeven. Dat baart zorgen. Er zijn steeds meer leerlingen met specifieke behoeften, meer taaldiversiteit, meer multiculturaliteit. Net die kinderen die meer zouden moeten halen uit hun lestijd, zitten in klassen met minder effectieve lestijd.