Relatie leertechnologie en leren is best ingewikkeld

De relatie tussen het gebruik van leertechnologie en leerprestaties is ingewikkeld. Het blijkt dat een intensief gebruik van leertechnologie in de klas negatief van invloed is op leerprestaties. Lerenden blijken wel beter te presteren als zij toegang hebben tot computers in de klas en de apparaten sporadisch gebruiken. Als lerenden aangeven dat zij computers dagelijks en gedurende enkele uren tijdens de schooldag gebruiken, dan verslechteren de leerprestaties drastisch. Er is sprake van een complexe relatie tussen het gebruik van technologie in de klas en de resultaten van lerenden. Een verscheidenheid aan factoren beïnvloedt de mate waarin ict een positieve, negatieve of verwaarloosbare invloed kan hebben op leerprestaties. De toegang tot bepaalde apparaten, de frequentie van het gebruik en de duur van het gebruik tijdens de schooldag zijn allemaal van invloed op de ‘richting’ en mate waarin ict leerprestaties beïnvloed, zo blijkt uit een onderzoek van  de Amerikaanse Reboot Foundation.