Onderwijsvernieuwing vereist zorgvuldigheid en nuance

Complimenten, zorgen en vragen. Ze zijn er in vele soorten en maten, als we het over curriculum.nu hebben. Binnen curriculum.nu werken zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien, en dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf aan zet zijn. Volkskrant collumnist Aleid Truijens is stellig over het initiatief en denkt dat het een ramp wordt. Maar de vraag is of dat recht doet aan de inspanningen. “Onderwijsvernieuwing is complex. Wat goed werkt bij de één, werkt niet bij de ander. Om deze reden is polarisering over wat goed onderwijs behelst niet zinvol”, zo reageert Jeroen Bakker leraar Nederlands in diezelfde krant.