Leraren en directies en leven lang leren

Het Vlaamse katholieke onderwijs gaat maatregelen treffen om jonge leerkrachten aan boord te houden. Net zoals in Nederland wordt het steeds moeilijker om de scholen te bemensen. De aanwezige jonge populatie is enorm gemotiveerd, maar de sterke afname van het gevoel van waardering door de samenleving maakt het moeilijk ze voor het onderwijs te behouden. Het programma van het Vlaamse katholieke onderwijs sluit mooi aan bij de bevindingen die onlangs uit een TALIS-rapport kwamen.