Ontwikkelteams presenteren voorstellen nieuw curriculum

Na meer dan een jaar werk leveren teams van leraren en schoolleiders vandaag hun voorstellen op voor het nieuwe curriculum in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De teams pleiten voor meertalig onderwijs vanaf de basisschool. Ze willen ook extra aandacht voor statistiek en het werken met digitale bronnen. Ongeveer 150 leraren en schoolleiders werkten in ontwikkelteams per leergebied samen en hebben hun ideeën getoetst bij ‘ontwikkelscholen’. In totaal zijn er negen leergebieden, waaronder Nederlands, rekenen & wiskunde en digitale geletterdheid. Op de website www.curriculum.nu zijn alle voorstellen per leergebied te vinden.