Regionaal Investeringsfonds mbo succesvol

Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, investeert de minister van onderwijs Ingrid Van Engelshoven 100 miljoen euro in de periode van 2019 tot 2022 in het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Onderwijsinstellingen kunnen daardoor mbo-studenten nog beter voorbereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. De financiering van de projecten wordt aangevuld door andere organisaties uit de regio, waarvan in ieder geval het bedrijfsleven. Het RIF is de afgelopen jaren succesvol gebleken om samenwerking in de regio te stimuleren. In totaal hebben 111 samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren ruim 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk. Het bedrijfsleven en regionale overheden hebben dat aangevuld met nog eens 215 miljoen euro.