Scholen goed op weg met informatiebeveiliging

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn al enige tijd bezig om aan deze nieuwe privacywetgeving te voldoen. Om een representatief beeld te krijgen van de stand van zaken in het onderwijs, voerden Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad in 2018 onderzoek uit. In totaal vulden 1636 beleidsbepalers (schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren) en onderwijsprofessionals de enquête in. Maar liefst driekwart van de schoolbesturen in het po en 85% van de schoolbesturen in het vo maakt afspraken over IBP, heeft het beleid op orde en heeft beveiligingsmaatregelen genomen. Slechts 1% in het po en 0% in het vo zegt nog niet gestart te zijn.