Pilotscholen Technologie & Toepassing gezocht

Het pilotprogramma Technology & Toepassing wordt uitgebreid met twaalf nieuwe scholen. Scholen die vanaf het schooljaar 2019-2020 willen meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing kunnen zich tot en met vrijdag 5 april inschrijven. In dit vak kunnen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo techniek ontdekken, ontwikkelen ze hun 21-eeuwse vaardigheden en oriënteren ze zich op een vervolgstudie en beroep. Het concept schoolexamenprogramma T&T wordt momenteel vormgegeven met 24 pilotscholen. Scholen die meedoen aan het programma ontvangen een ontheffing van het ministerie van OCW om het concept examenprogramma T&T aan te bieden in plaats van een ander examenvak in het vrije deel van de gemengde dan wel theoretische leerweg van het vmbo.