Op weg naar een nieuwe vmbo

Het ministerie van OCW heeft de VO-raad juni 2018 gevraagd om met Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) met een advies te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW. De VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO onderschrijven een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component. Het idee is de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) samen te brengen in één leerweg waarin iedere leerling onderwijs volgt met een praktijkgerichte component. Hiermee wordt beoogd dat alle vmbo-leerlingen in een praktijkgerichte context kennis en vaardigheden aanleren waarbij ze zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende sectoren en beroepsmatige contexten.