Onderzoek ‘meerwaarde’ Virtual Reality

Bij de OMO Scholengroep in Bergen op Zoom wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Virtual Reality (VR) in het onderwijs. Het doel van het praktijkonderzoek is het verder implementeren van de inzet van VR binnen de OMO Scholengroep en hiermee de pilot, en het mogelijke vervolg hierop, theoretisch te  onderbouwen en te sturen. Er wordt gekeken naar de impact van VR op de motivatie van de leerlingen en er wordt gezocht naar een aanleiding voor vervolgonderzoek als het gaat om het effect op de leerresultaten. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke aantoonbare positieve effecten heeft de inzet van Virtual Reality bij het vak Mens en Maatschappij in het VMBO op het gebied van motivatie die aanleiding geven tot vervolgonderzoek als het gaat om het verhogen van de leerresultaten?