Aanpak digitale geletterdheid Zweden

Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt het Zweedse onderwijs met een nieuw curriculum. Digitale geletterdheid is een vast onderdeel, is geen apart vak, maar wordt geïntegreerd binnen de bestaande onderwijskaders, zo lezen we op Kennisnet. Digitale vaardigheden worden gekoppeld aan de brede context van het leven, leren en werken. Zelfexpressie doet er ook toe. Het onderwijs wordt met digitale media betekenisvol gemaakt. Voor de Zweden is het sociaal-maatschappelijke perspectief op digitale geletterdheid een belangrijk onderdeel van het curriculum. Omgaan met digitale technologie vraagt om een kritische, verantwoordelijke levenshouding, met oog voor verschillende perspectieven.