Jongeren presenteren onderzoek sociale media

Kunnen jongeren zich vinden in dit schrikbeeld van de rol van sociale media in hun leven? Twaalf jongeren (10-14 jaar) uit de Jongeren Onderzoek Groep van Stichting Utopa-Weeshuis hebben zelfstandig onderzoek gedaan naar sociale media en de invloed daarvan op hun leeftijdsgenoten. Social media spelen een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. Maar de jongeren vinden sociale media niet iets slechts. “Je kunt er leuke dingen meedoen.” Het onderzoek geeft wel weer aan dat cyberpesten een groter probleem is dan wordt gedacht. De jongeren vinden dat er meer aandacht moet komen voor cyberpesten en aanvaardbare omgangsvormen op social media. De jongeren vinden bovendien dat wat kinderen online doen, niet de rest van hun leven op internet zou moeten blijven staan. Tatoeages kun je ook laten weghalen.