Digitale vaardigheden cruciaal op de arbeidsmarkt

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs en slimmer gebruik van technologie: dat zijn drie speerpunten van de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Deze agenda is een samenwerking tussen de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. De arbeidsmarkt verandert heel snel, vertellen de betrokkenen in het laatste SURF magazine. Binnen het hbo leiden we al lang niet meer op voor beroepen maar voor de steeds veranderende arbeidsmarkt. In dat kader zijn digitale vaardigheden, zoals informatie verzamelen en toepassen, cruciaal. In hbo- en wo- opleidingen zit op dit gebied veel verborgen kracht; het gaat ons erom die kracht zichtbaar te maken en te delen. Ook in studies waarin de link met digitalisering niet zo vanzelfsprekend is, komen die digitale vaardigheden terug. Bij de geesteswetenschappen, komt dat bijvoorbeeld terug in de Digital Humanities. De Digital Humanities zijn een internationale onderzoeksgemeenschap die nagaat hoe computers en digitale hulpmiddelen kunnen ingezet worden in de ondersteuning van de bestaande, traditionele onderzoekspraktijk in de geesteswetenschappen.