Onderzoek over gepersonaliseerd leren met ICT

Deze maand is het onderzoeksrapport ‘Gepersonaliseerd leren met ICT: docent en leerling samen aan het stuur’ verschenen. Het beschrijft interventies met gepersonaliseerd leren met ICT op 35 vo-scholen en in negen groepen van 94 po-scholen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en Oberon. Uit het onderzoek blijkt dat scholen en leraren de ict-toepassingen nog onvoldoende benutten bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren. Professionaliseringstrajecten zijn nodig om leraren optimaal gebruik te laten maken van de ict-mogelijkheden. In het rapport wordt aanbevolen de relaties tussen specifieke interventies en motivatie en zelfregulerend leren beter te specificeren, met name binnen het po. De onderzoekers pleiten ook voor een specifiek onderwijsbeleid voor het implementeren van een schoolbreed totaalconcept voor gepersonaliseerd leren met ict.