Kabinet onderzoekt effecten van technologische ontwikkelingen

Nieuwe technologieën zoals robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality kunnen belangrijke waarden als privacy, non-discriminatie, menselijke waardigheid, mensenrechten en het recht op een eerlijk proces zowel versterken als ondermijnen. Dat stelt het Rathenau Instituut. Nieuwe technologieën bieden maatschappelijke en economische kansen, kansen voor grotere efficiëntie en kwaliteitsverbetering van dienstverlening, en kansen voor het onderwijs. Het is van belang mensen te informeren over de gevolgen van technologische ontwikkelingen. Het onderwijs heeft volgens het kabinet hierbij een belangrijke rol. Scholen moeten mediawijsheid prominenter in het onderwijs opnemen om de digitale vaardigheid onder jongeren te vergroten. Voor mensen die niet digitaal met de overheid kunnen communiceren zal voortaan vanuit het betreffende bestuursorgaan ondersteuning worden geboden.