Mediawijsheid integreren werkt en kost geen extra tijd

Deze maand is er wederom een week tegen pesten geweest. De slogan van dit jaar was:  ‘Online pesten. Pak ’t aan!’. Goedbedoeld, maar ineffectief. De harde cijfers over pesten zakken namelijk al jaren niet. Scholieren pesten elkaar nog steeds de klas uit, zowel offline als online. Praten over protocollen, modellen en de rol van de school lijken het probleem niet op te lossen. Je kunt als school overwegen online pesten als onderdeel van mediawijsheid in het curriculum te integreren. Zo ontving het in Nederland ontwikkelde  programma ‘News2Learn’, een innovatieve methode die begrijpend lezen aan mediawijsheid koppelt onlangs een internationale onderwijsprijs. News2Learn leert kinderen begrijpend lezen, kijken, luisteren en verstandig omgaan met sociale media. Elke week ontvangen de scholen lessen rondom begrijpend lezen en mediaopvoeding. Omdat News2Learn mediawijsheid integreert in begrijpend lezen kost het geen extra tijd.