Nog maar weinig bekend over adaptieve leersystemen

Onderzoek naar adaptieve leersystemen is vaak onsystematisch en legt geen verbinding met de praktijk, zo blijkt uit een studie naar de effecten van adaptiviteit in digitale leersystemen op leren. Het advies is onderzoek naar ALS’en systematischer aan te pakken. Wat is de context? Waarop, wat en hoe wordt gedifferentieerd? Wat is de controlegroep? Als een controlegroep een groep is die klassikaal onderwijs krijgt, kan alleen de adaptieve werking van leersysteem als geheel worden geëvalueerd. Er kan niet worden beantwoord waarom iets werkt.