Denk goed na over individualisering in het onderwijs

“De leerling centraal stellen is een diffuus begrip”, zegt voorzitter van de Onderwijsraad Henriëtte Maassen van den Brink. “Wat bedoelen scholen ermee? Pedagogiek, didactiek of de manier waarop het onderwijs georganiseerd is?” De slingerbeweging van aandacht voor het kindgerichte onderwijs naar het meer rigide onderwijs met een bepaalde leerstof per schooljaar, en weer terug begon al in de tijden van Maria Montessori en andere reformpedagogen. Het verschil is echter dat de discussie toen vooral ideologisch was. Het ging om pedagogiek en didactiek. Nu hebben we het ook over het inrichten van de school met gepersonaliseerd leren met een tablet, en zelfs over het hele onderwijsstelsel van diploma’s en doorstroomrechten. Het advies van hoogleraar Maassen van de Brink aan schoolbestuurders is om, ondanks de trend, rustig te blijven kijken naar de effecten van individualisering in het onderwijs op de lange termijn en zeker niet hals over kop te veranderen.