Onderwijs op maat is zo makkelijk nog niet

Het onderwijs is toe aan een drastische vernieuwing om beter aan te sluiten op de steeds veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt en de student meer op maat te kunnen bedienen. Instellingen zetten stappen in die richting en vernieuwen het onderwijs in soms omvangrijke innovatieprogramma’s. Maar er is nog veel uit te vinden. In onderstaande paper onderscheidt Surf in vijf dimensies hoe studenten leren en wat ze leren. Deze dimensies kunnen een handvat bieden voor het ontwikkelen van een eigen visie op maat. Onderwijs op maat  is niet makkelijk; voor elke student, instelling, opleiding en docent kan het verschillend zijn. Via onderstaande button kunt u de whitepaper downloaden. Via de tool onderwijs op maat kunt u binnen uw eigen instelling de discussie voeren hoe onderwijs op maat eruit zou moeten zien en waarom.