Peuters aan de slag met algoritmen

Heb je een computer nodig voor programmeeronderwijs? Nee, programmeren is denken in stapjes. Leer je kinderen in een bepaald verloop te denken, dan sorteer je voor op een toekomst vol technische snufjes. Dan zijn kinderen klaar voor een samenleving, waar programmeren een belangrijk onderdeel is. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, vinden ze op de openbare basisschool Lyts Libben in Berlikum. In groep 1/2 leren de kleintjes al programmeren. Maar een computer of tablet komt er niet aan te pas. ”Het gaat om de grammatica van het programmeren, dat de leerlingen leren in stapjes te denken,” verklaart directeur Janneke Grijpma. Het programma is een uitwerking van de leerlijn programmeren in het PO.