Nieuw model 21e eeuwse vaardigheden

SLO en Kennisnet presenteren een nieuw, meer gedetailleerd model van 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft elf vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken. De eerste concrete lesmaterialen bij het nieuwe model komen dit voorjaar beschikbaar.

Download hier het nieuwe model 21e eeuwse vaardigheden